PERSONVERNERKLÆRING

Brageteatret forholder seg til de nye reglene for personvern, GDPR, The General Data Protection Regulation) som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter når det gjelder bruk av personopplysninger.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til enkeltperson.  Dette kan f.eks være navn, fødselsnummer, kontonummer, bosted, telefonnummer, e-postadresse, ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av persondata regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Brageteatret v/daglig leder (teatersjefen) er behandlingsansvarlig for registrering og bruken av personopplysninger i bedriften. 

DATABEHANDLER

Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av teatret.

På Brageteatret blir personopplysninger brukt slik:Brageteatret samler inn personopplysninger for å ivareta følgende formål:

  • Ansettelses- og arbeidsforhold
  • Salg- og markedsføring
  • Billettsalg
  • Statistikk

Ansatte ved bedriften har tilgang til og behandler persondata innenfor sine fagfelt. Brageteatret har avtaler med underleverandører, primært IT-tjenester, som behandler persondata på teatrets vegne. Brageteatret benytter informasjonskapsler (cookies), se egen info.

Det gis ikke opplysninger videre med mindre dette er lovpålagt eller gitt tillatelse til.

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for de formål personopplysningene er samlet inn for.

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som Brageteatret har registrert om deg.

Du har rett til å få disse endret eller slettet i samsvar med gjeldende lovgivning.

På Datatilsynets nettsider finner du utfyllende informasjon om dine rettigheter i forbindelse med personvern.

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.