Plakatfoto av Julie og Yonas som flørter med hverandre.

Parallelle virkeligheter

av Helga Aakre
En interaktiv forestilling om rasismen i samfunnet vårt
På turne i DKS Buskerud høsten 2024

2024 Best fra 13 år DKS 8–10

På scenen
Terje Ranes, Stine Indergård, Kevin Mbugua
Ide, manus og regi
Helga Aakre
Dramaturg
Rania Broud
Komponist
Vetle Aakre Laupsa
Fotograf
Kevin Dahlman, Scream Media

«Parallelle virkeligheter» er en interaktiv forestilling om rasismen i samfunnet vårt. Forestillingen er basert på historier fra virkeligheten, gjennom intervjuer og samtaler med unge voksne som lever med rasisme.

Rasisme kommer til uttrykk på ulike måter. Replikkene i scene 5 er for eksempel i all hovedsak hentet direkte fra sosiale medier. 

«Parallelle Virkeligheter» synliggjør hvordan det er å bli utsatt for rasisme, samtidig gir den verktøy for hvordan håndtere dette og håp for fremtiden.

I forestillingen møter vi elevene Yonas, Julie og læreren. Handlingen finner sted i en skolekorridor. Publikum vil direkte påvirke handlingen ved avslutningsvis gi regi til sin utdelte skuespiller. Skuespillerne vil spille ut de ulike løsningene publikum kommer frem til.

Forestillingen spilles for 8-10 trinn i DKS Viken/Buskerud høsten 2024


«Parallelle virkeligheter» er en samproduksjon mellom Playground Production og Brageteatret. 

Forestillingen og manus er utviklet med Tani Dibasey, Stine Indergård, Terje Ranes og Kevin Mbugua

«Parallelle virkeligheter» er utviklet med bistand og støtte fra DKS VIKEN, Dramatikkens Hus, Demos Fredrikstad kommune, Spenn, Fritt Ord

Skuespillere

Kevin Mbugua spiller Yonas

Stine Indergård spiller Julie

Terje Ranes spiller Knut

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.