Dette er en tidligere forestilling ved Brageteatret i arkivet for 2023

Panelsamtale: Utfordrende tematikk i scenekunst for barn

20. juni 2023
Kulturytring

2023 opplev mer

En panelsamtale under Kulturytring om:

Utfordrende tematikk i scenekunst for barn

   •  Bør barn skånes for sårbare temaer i Den Kulturelle Skolesekken?


Brageteatret har i over 20 år laget teater rettet mot barn og unge. Teatret er også ansvarlig produsent for scenekunstinnholdet til grunnskolen i DKS Buskerud, et ansvar de har hatt siden opprettelsen av Den Kulturelle Skolesekkens i 2002.

I denne samtalen ønsker vi å diskutere hvordan DKS bidrar med å presentere og sette ord på vanskelig tematikk for barn og unge, gjennom profesjonelle scenekunstneres forestillinger tilpasset målgruppen. Forestillingene kan bidra til gjenkjennelse, eller være med på å sette ord og kropp på utfordringer og opplevelser det unge publikummet kan stå i. Det er ikke alt teater som «godtas». Det har skjedd at kommuner eller skoler har valgt å ikke vise forestillinger fra DKS til sine elever. Eller at noen elever får et alternativt opplegg i stedet for å se forestilling. Det har også skjedd at foreldre har nektet barna sine å se forestillinger fordi de mener tematikken er støtende.

Brageteatret har laget teater som blant annet handler om LHBTQ-tematikk, spiseforstyrrelser, barn på flukt fra krig, psykiske lidelser, foreldres bortgang og barn som pårørende – fortalt fra barnets perspektiv. Alle temaer som treffer hardere for noen, enn andre. Men, er det slik at tematikken i en teaterforestilling må være vanskelig for at det skal kunne kalles kvalitets-teater? Eller bør barn skånes for sårbare temaer i kunstopplevelser som vises i skoletiden?

Samtalen holdes i forbindelse med visningen av På omveien hjem, som har turnert for 5.-7. trinn i DKS Viken og Agder. I panelet er kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjer, psykiater og fagrådgiver ved Pårørendesenteret, Anne Kristine Bergem, lærer og kulturkontakt på Åssiden skole Ellen Synøve Skimmeland, og dramatiker og regissør for På omveien hjem Toril Solvang. Samtalen ledes av kritiker og førstelektor i drama ved Høgskolen i Innlandet, Hedda Fredly.

Arrangementet varer i 1,5 time. Den siste halvtimen er satt av til spørsmål fra salen.

Forestillinger

20. juni 2023 kl. 15:00
Bragesalen, Brageteatret

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.