Ønskedrøm

Av Det Andre Teatret

Til skolene i Viken:
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske 2020, gjeldende fra 12.03.20 til og med 03.04.20.  

Dette som en del av et forebyggende “føre var-prinsipp” i forbindelse med Korona-viruset.  Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.   

Den vanlige verden er ikke nødvendigvis kjedelig, den er bare veldig, veldig vanlig. Men, når vi drømmer – våkne eller sovende – kan det være rart, spennende, fantastisk og skummelt, men absolutt ikke vanlig.

Utøverne får drømmer og ønsker fra publikum i begynnelsen av forestillingen som blir utgangspunkt for korte og lange improviserte historier og situasjoner. Målet er at alle ønskedrømmene skal bli fantastiske! En publikummer får ansvaret for å lydlegge hver scene med en tilfeldig sang fra vår sampler.

Gjennom å gi liv til barnas drømmer og ta ethvert ønske på alvor med stort engasjement, ønsker vi å inspirere til at publikum selv kan se mulighetene og gleden ønskedrømmene våre gir.


Ønskedrøm skal spilles for elever på  5-7 trinn i Den kulturelle skolesekken i Viken. Kommunene som får besøk er Drammen inkludert tidligere Nedre Eiker og Asker (tidl. Røyken og Hurum) . Klikk her for link til turnéplan…

Forestillingen er produsert av Det Andre Teatret.
Brageteatret er ansvarlig produsent for Den kulturelle skolesekken i Viken, i det geografiske området Buskerud.

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.