Brødrene Løvehjerte – Sammen kan vi tåle livets motgang

Kavring får trøst av mor

Å lese fortellinger, eller gå på forestillinger med barna kan være en fin åpning for å snakke om selve livet. Også døden kan vi forholde oss til med lekenhet gjennom spennende og fantasifulle fortellinger. Barn håndterer oftest veldig bra det vi snakker om sammen, selv om det er vondt og trist. Å tåle barnas reaksjoner og spørsmål, og ubehaget det kan skape i oss voksne, er med på å trygge barna i møte med livets ulike spørsmål.

Historiene til Astrid Lindgren skaper engasjement og empati. Hennes bøker har mange lag og gir grunnlag for samtaler mellom barn og foreldre om de store temaene i livet. Hun hadde sterk tro på at gode barnebøker var viktig, og at vi voksne har godt av å beholde barnet i oss. 

Bilde av Kavring som sitter syk i senga

«Det eneste vi vet sikkert er at vi alle skal dø en gang.»

Barn lever i familier der livet utspiller seg på godt og vondt. Vi har lite kontroll på hva som skal hende oss. Det eneste vi vet sikkert er at vi alle skal dø en gang. Hvordan og når det skal skje er vi sjelden i posisjon til å gjøre noe med. Sammen med det smertefulle har livet også mye fint, godt og frydefullt. Det at vi som foreldre kan møte barna i deres måte å gå inn og ut av disse store spørsmålene på, kan være med på å skape trygghet i det som kan synes utrygt.

Barn kan være konkret nysgjerrige på alt fra hva som hender med kroppen når vi blir syke eller dør, om vi kan våkne igjen og hvor vi blir av. Da er det fint at vi kan snakke om hva vi vet og er åpne på det vi ikke vet. Vi må snakke sant med barna slik at de kan bygge på ekte historier etter hvert som de forstår mer med alder og modning. Det vi ikke vet kan vi ufarliggjøre med å undre oss og fantasere sammen med barna.

Bilde av Jonathan og Sofia som forteller Kavring om Villrosedalen og Tengil

«Er det noe jeg forbinder med Astrid Lindgren er det hennes evne til å ta dette på alvor og lage historier der barn går igjennom ulike vanskelige erfaringer og finner måter å leve med dem på.»

I alle livets hendelser blir barn berørte gjennom ulike relasjoner. Er det noe jeg forbinder med Astrid Lindgren er det hennes evne til å ta dette på alvor og lage historier der barn går igjennom ulike vanskelige erfaringer og finner måter å leve med dem på. Med spennende og fantasifulle skildringer inviterer hun barna inn i en verden der hele livet utspiller seg. Når du møter disse historiene sammen med barnet ditt gir det et fint grunnlag for videre ettertanke og prat.

Astrid Lindgrens forfatterskap gir oss historier på barnas premisser. Vi kan lære mye av hennes bøker, og det hun var opptatt av, som blant annet handler om selve livet, ensomheten og døden, slik som i Brødrene Løvehjerte. Kanskje kan vi voksne bli modigere og bidra til historier om kjærlighet, støtte, mot og fellesskap i møte med smertefulle hendelser? Da trenger barna at vi inviterer dem til å snakke om det som er vanskelig. At vi er der sammen med dem, slik Kavring kan kjenne at ingenting er virkelig farlig når storebror Jonatan er der med han. La oss bli inspirerte av Astrid Lindgrens evne til å ta barna på alvor som mennesker og tåle livets motgang sammen!

Gry Anette Øvstegård 
Klinisk sosionom/familieterapeut, Pårørendesentret
Foto: Kevin Dahlman, Scream Media

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.