Teaterforestillinger i Den Kulturelle Skolesekken 2021

 HØST: Skuddsikker vest (8-10 trinn) Harrison (8-10 trinn)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

  • film
  • kulturarv
  • litteratur
  • musikk
  • scenekunst
  • visuell kunst

Den kulturelle skolesekken forutsetter et nært samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Likeledes er et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren av avgjørende betydning. Det demokratiske prinsippet står sterkt i ordningen: Den kulturelle skolesekken skal omfatte alle elever.

Brageteatret har produsentansvaret for scenekunst i DKS-Buskerud. Det betyr at vi har ansvaret for hva alle grunnskolebarn i Buskerud får se av scenekunst på skolen sin gjennom DKS på fylkesnivå. Med scenekunst menes sceniske uttrykk som f.eks. dans, figurteater, mime og klassisk teater.

Norsk scenekunstbruk
Vi produserer mange av forestillingene selv her på Brageteatret, men for at tilbudet skal bli allsidig kjøper vi også inn mange forestillinger fra Norsk Scenekunstbruk. De formidler kvalitetssikrede profesjonelle forestillinger til barn og unge, fra det frie scenekunstfeltet.

Abonnement
Alle kommuner i Buskerud abonnerer på én forestilling med scenekunst i året, til alle grunnskoleelevene sine!

Skuddsikker vest - Yahya Hassans liv og poesi

Film laget av Buskerud fylkeskommune som gir en god forklaring på hva DKS er

Kjære Buskerudværinger!

Vi er heldige i Buskerud som har et eget profesjonelt teater. Og for å være mer presis, et eget regionteater, nemlig Brageteatret. Den viktigste aktøren innenfor den profesjonelle delen av scenekunstfeltet i hele fylket. Brageteatret produserer og formidler nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet, til hele befolkningen i Buskerud. Det at vi har et regionteater i fylket, er noe vi er stolte av. Brageteatret har opparbeidet seg en solid kunstfaglig posisjon når det gjelder produksjon av scenekunst til barn og unge.

Turnévirksomheten med forestillinger i Den kulturelle skolesekken utgjør hovedvirksomheten til teatret og gjør sitt til at alle skolebarn i fylket kjenner teatret godt. Forestillingene har ofte oppnådd bred oppmerksomhet, mye fordi Brageteatret er dagsaktuelle og de har et spesielt fokus på tiden vi lever i. Brageteatret har alltid klart å ta barn på alvor, noe som har ført til mange priser og utmerkelser. (Hedda-pris i 2010 og 2016, samt to nominasjoner i 2017).

Det er gledelig at teatersjef Nils Petter Mørland er offensiv i sin rolle som teatersjef og vil ha teatret opp og fram. Det å spille for et voksent publikum er en relativt ny satsning for teatret men allikevel en viktig utvikling for å bli hele befolkningen sitt teater. Brageteatrets visjon er at alle skal føle et eierskap til teatret, og at teatret skal ta sitt publikum på alvor ved å «utvikle, utfordre og inspirere dem». Så en oppfordring til dere Buskerudværinger: se teaterforestillingene når Brageteatret kommer, la dere bli utfordret og inspirert, og opplever dere noe bra er det beste dere kan gjøre å spre ordet.

Til sist men ikke minst. Som stolte samarbeidspartnere vil Buskerud fylkeskommune bare ha nevnt det. Brageteatret, dere er sabla flinke!

Vennlig hilsen

Jon Endre Røed Olsen
Kultursjef
Buskerud fylkeskommune

 

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.