Den kulturelle skolesekken

Brageteatret har produsentansvaret for scenekunst i DKS -Buskerud. Det betyr at vi har ansvaret for hva alle grunnskolebarn i Buskerud får se av scenekunst på skolen sin gjennom DKS på fylkesnivå. Med scenekunst menes sceniske utrykk som f.eks. dans, figurteater, mime og klassisk teater.

Norsk scenekunstbruk
Vi produserer mange av forestillingene selv her på Brageteatret, men for at tilbudet skal bli allsidig kjøper vi også inn mange forestillinger fra Norsk Scenekunstbruk. De formidler kvalitetssikrede profesjonelle forestillinger til barn og unge, fra det frie scenekunstfeltet.

Abonnement
Alle kommuner i Buskerud abonnerer på én forestilling med scenekunst i året, til alle grunnskoleelevene sine!

Forestillinger i Den Kulturelle Skolesekken 2018/2019

 Natives | Brødre & Søstre | Jørgen Moes vei nr. 13 | Nå er du Gud igjen | Teaterkomiteen

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.