Forestillinger avlyses grunnet Koronasituasjonen

Alle forestillinger i Den kulturelle skolesekken før sommeren er avlyst.

Klikk her for å komme til DKS Viken sine hjemmesider…

Viken fylkeskommune har nå vedtatt å avlyse alle DKS arrangement i mai og juni 2020, på grunn av utbruddet av Covid-19

Dette er et alvorlig utbrudd som kan få helsemessige konsekvenser for mange mennesker. Regjeringen har, ved kongelig resolusjon, vedtatt en forskrift om smitteverntiltak. Forbudet mot kulturarrangementer, som Helsedirektoratet fattet i mars 2020, er også innarbeidet i denne forskriften.
I forskriften er det fastsatt forbud mot kulturarrangementer der personer møtes fysisk. I tråd med nasjonalsmittevernslovgivning avlyser derfor DKS Viken alle DKS-arrangementene på skolene.


Urpremieren på SNACKIE av Ingvild Schade utsettes til mars 2021.
Bragelørdag 25. april «Jørgen Moes vei nr. 13» avlyses.
Psykt Blod under Heddagdagene 8-9. juni avlyses.

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.