Brageteatret søker teatersjef

Brageteatret søker en motivert og engasjerende teatersjef med en tydelig kunstnerisk visjon, som kan lede og videreutvikle teatret.

Vi søker en erfaren kunstnerisk leder med klare ambisjoner på teatrets vegne. Vi ønsker en samlende og inkluderende teatersjef, med gode kommunikasjonsferdigheter og som er en tydelig og god ambassadør for teatret.

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud, eies av Drammen kommune og Viken fylkeskommune, og holder til på Union Scene i Drammen. Teatret produserer og programmerer profesjonell scenekunst til hele befolkningen med et sterkt fokus på målgruppen barn og unge / unge voksne. Teatret består p.t. av en liten kjernestab på 10 faste ansatte og knytter til seg kunstnerisk og øvrig personale på prosjektbasis som til sammen utgjør ca 25 årsverk totalt. Brageteatret er et turneteater og gjennom vårt produsentansvar for scenekunst i DKS Buskerud har vi en unik mulighet til å kommunisere med barn og unge med våre forestillinger.

Teatersjefen er teatrets øverste leder og rapporterer til teatrets styre. Teatersjefen har ansvar for å videreutvikle teatret som regionteater i samarbeid med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker en teatersjef som er tydelig og som evner å være en god relasjonsbygger både internt og eksternt.

Arbeidet med merkevare- og nettverksbygging på det åpne markedet og videreføring av prosess rundt nye lokaler for teatret vil stå sentralt for teatersjefen.

For å lykkes som teatersjef, bør du også ha:

  • Solid kjennskap til scenekunstfeltet
  • Erfaring fra å lede og utvikle en kunstnerisk virksomhet
  • Teaterfaglig kompetanse og erfaring fra kunst- og kulturproduksjon
  • Strukturert og med god økonomiforståelse og evne til å balansere mellom kunstnerisk og administrativ ledelse
  • Kulturpolitisk forståelse
  • Stor arbeidskapasitet

Vi søker en teatersjef som er opptatt av å tilby et variert og mangfoldig teatertilbud av høy kunstnerisk kvalitet innenfor de rammene og ressursene teatret har.

Arbeidssted er Drammen.

Vi kan tilby:

  • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende kunstnerisk organisasjon i vekst
  • Engasjerte og kompetente medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Lønn etter avtale

Stillingen er en åremålsstilling på 5 år med mulighet til forlengelse. Det nye åremålet starter 1.1.2023.

Søknadsfrist er 20. september 2021.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlig søkerliste. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, som må begrunnes skriftlig jfr. offentlighetsloven § 25.

Tiltredelse: 1.1.2023
Søknadsfrist: utgått
Søknad med CV sendes til: helga@brageteatret.no

Disse vil bli teatersjef på Brageteatret

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:
Styreleder Jo Vestly tlf. 908 69 784
Direktør Helga Hyldmo Ranes, tlf. 92 61 30 02.

Nyhetsbrev

Få informasjon om forestillinger, nyheter og andre spennende ting som skjer på Brageteatret.